Japan Gastroenterological Endoscopy Society

  1. TOP
  2. English
  3. Past Presidents

Past Presidents

1st Sadataka Tasaka

June 1959 – May 1981

 
2nd Takao Sakita

May 1981 – April 1997

 
3rd

Hirohumi Niwa

April 1997 – May 2009

 
4th Michio Kaminishi

May 2009 – May 2013

 
5th Hisao Tajiri

May 2013 – May 2019

 
6th Haruhiro Inoue

May 2019 – May 2022

 

President’s Remarks
7th Shinji Tanaka

May 2022 – 

President’s Remarks

 

The 107th Congress of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society